FUZJA Z EIP

Komunikat dotyczący połączenia spółek ERBUD Industry Centrum oraz ERBUD Industry Południe 


uprzejmie informujemy, że w dniu 19.12.2023 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, dokonał rejestracji połączenia spółki  ERBUD INDUSTRY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ze spółką ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku. 

Połączenie odbyło się w trybie połączenia przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS nastąpiło rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w trybie art. 493 § 1 ksh oraz będzie miało miejsce wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. 

Spółka po połączeniu będzie działała pod firmą: ERBUD INDUSTRY CENTRUM z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź. 

Połączenie zostało przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z dotychczasowej kwoty 1.472.868,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), do kwoty 1.626.480,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) tj. o kwotę 153.612,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych) poprzez utworzenie 306 (trzystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 502 zł (pięćset dwa złote) każdy udział. 

Fuzja z ERBUD Industry Południe 

Plan połączenia Erbud Industry Centrum i Erbud Industry Południe

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Sprawozdania finansowe ERBUD Industry Południe 


Sprawozdanie finansowe ERBUD Industry Południe_2020

Sprawozdanie finansowe ERBUD Industry Południe_2021

Sprawozdanie finansowe ERBUD Industry Południe_2022


Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Południe

Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Południe 2020

Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Południe 2021

Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Południe 2022

 

Sprawozdania finansowe ERBUD Industry Centrum

Sprawozdanie finansowe ERBUD Industry Centrum _2020

Sprawozdanie finansowe ERBUD Industry Centrum _2021

Sprawozdanie_finansowe ERBUD Industry Centrum _2022


Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Centrum

Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Centrum 2020

Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Centrum 2021

Opinia z badania sprawozdania finansowego ERBUD Industry Centrum 2022


Opinia z badania planu polączenia spólek ERBUD Industry Centrum i ERBUD Industry Południe 


Opinia z badania planu połączenia spółek ERBUD Industry Centrum i ERBUD Industry Południe


Sprawozdania Zarządu uzasadniające połączenie dla spółek ERBUD Industry Centrum i ERBUD Industry Południe 

Sprawozdanie Zarządu ERBUD Industry Centrum uzasadniające połączenie

Sprawozdanie Zarządu ERBUD Industry Południe uzasadniające połączenie

Erbud logo

ERBUD INDUSTRY CENTRUM SP. Z O.O.

ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź, PL

NIP: 728-10-03-292

tel.: +48 42 677 23 00

fax: +48 42 649 18 04

e-mail: lodz.industry@erbud.pl

 

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w polityce prywatności.

Zamknij